РЕГИСТРАЦИЯ ГБО

РЕГИСТРАЦИЯ ГБО В ГИБДД

ул.Дахадаева 73

8-989-469-0000

 

Статьи

Махачкала

 

пр.Акушинского (Учхоз) - тел.8-989-890-44-44 

пр.Акушинского 101 (Склад) -  тел. 8-989-481-77-77

ул.Гагарина 117 DIGITRONIC - тел. 8-989-445-44-44

пр.Акушинского  LOVATO  -  тел. 8-989-670-77-77  8-989-892-00-00

Аметхан-Султана (Школа механизации) тел. 8-988-791-99-99  8-988-792-99-99

Аметхан-Султана (АЗС "ЛИКОЙЛ")        тел. 8-928-958-05-05

Казбекова (АЗС "F1")         тел. 8-989-885-66-66

Махачкала 1 (Шоссе Аэропорта, Автоцентр №1)  тел. 8-989-892-88-88

Орджоникидзе тел. 8-989-892-44-44   8-989-880-33-33                                                                         

Семендер тел. 8-989-870-44-44

 

Энегльса тел. 8-989-663-00-00

Степной (АЗС "ЛИКОЙЛ") тел.8-989-898-11-11  8-989-873-00-00